Lekcja stereoizomerii cz.2

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przedstawia wykład dla maturzystów  - prezentację dr Wojciecha Przybylskiego z V LO w Krakowie pt. "Stereoizomeria. Poradnik przedmaturalny cz.2.""

 

Zobacz też inne wykłady kategorii:

Stereoizomeria. Poradnik przedmaturalny cz1.

Stereoizomeria. Zadania maturalne.

 

Stereoizomeria. Definicje i pojęcia.