Sprawdzian od 2014/2015 - matematyka

Nowe! Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przedstawia wykład dotyczący zmian w Sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 - prezentację Jerzego Matwijko pt. "Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 - część 3 - o matematyce"

 

Sprawdzian od 2014/2015 - język polski

Nowe! Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przedstawia wykład dotyczący zmian w Sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 - prezentację Jerzego Matwijko pt. "Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 - część 2 - o języku polskim"

 

Sprawdzian od 2014/2015

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przedstawia wykład dotyczący zmian w Sprawdzianie  od roku szkolnego 2014/2015 - prezentację Jerzego Matwijko pt. "Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 - część 1 - ogólna"

 

Cześć 2 - o języku polskim

Część 3 - o matematyce

 

Część 4 - o języku obcym

Sprawdzian od 2014/2015 - język obcy

Nowe! Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przedstawia wykład dotyczący zmian w Sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 - prezentację Jerzego Matwijko pt. "Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 - część 4 - o języku obcym"