Nie taki diabeł straszny, czyli o zadaniach: wykaż, uzasadnij, udowodnij.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przedstawia  wykład Piotra Ludwikowskiego pt. "Nie taki diabeł straszny, czyli o zadaniach: wykaż, uzasadnij, udowodnij."