W drodze do nowego egzaminu gimnazjalnego. Część ogólna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przedstawia wykład dotyczący zmian w egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 - prezentację Elżbiety Tyralskiej-Wojtycza pt. "W drodze do nowego egzaminu gimnazjalnego. Część ogólna"